Organisatie ontwikkeling
Team ontwikkeling
Leiderschap
Persoonlijkeontwikkeling
© 2012 Suzanne van Oosten  -  webdesign Ester Poeder

Veiligheid en gedragDankzij veiligheidsprogramma’s is het aantal arbeidsongevallen aanzienlijk gedaald. Toch komt het nog met enige regelmaat voor en is er in 80% van de arbeidsongevallen sprake van langer dan 3 dagen ziekteverzuim. Om verdere vermindering te bereiken, dient met name het veiligheidsgedrag en de individuele medewerker beïnvloed te worden.


Gedrag is een van de belangrijkste componenten in relatie tot ongevallen.


Veiligheidsgedrag is afhankelijk van individuele afwegingen maar kan beïnvloed worden door de organisatie. Een individu zal veilig willen werken als dit aansluit bij zijn eigen attitude en normen en hij bovendien gelooft dat de bijbehorende handelingen uitvoerbaar zijn. De sociale omgeving beïnvloedt het individu. Daar waar de sociale omgeving achter veilig gedrag staat, is het veel gemakkelijker veilig te handelen. Het individu kan pas daadwerkelijk veilig handelen als er geen technische of organisatorische barrières zijn. Dit speelt bijvoorbeeld als een veiligheidsprocedure in een vreemde taal is opgesteld of als persoonlijke beschermingsmiddelen ontbreken.

 

De leidinggevende kan veilig gedrag dus stimuleren door aandacht te besteden aan het individu, de sociale omgeving en de barrières.


Interventies<< Terug naar Organisatieontwikkeling