Organisatie ontwikkeling
Team ontwikkeling
Leiderschap
Persoonlijkeontwikkeling
© 2012 Suzanne van Oosten  -  webdesign Ester Poeder

Persoonlijke ontwikkelingMensen maken het verschil. Wij ondersteunen bij individuele professionalisering door met gerichte impulsen de ontwikkeling van de medewerker te verrijken en te versnellen met als doel dat de effectiviteit toeneemt en er meer plezier in het werk ontstaat.


Interventies

Om persoonlijke ontwikkeling verder te stimuleren, zijn verschillende interventies mogelijk, bijvoorbeeld:


Samen met u worden de doelstellingen van het coachingstraject vastgesteld.

In de coaching werken we praktijkgericht, door onder meer gebruik te maken van acteurs,     

creatieve oefeningen, persoonlijkheidsprofielen van Insights®, voice dialogue,     

mindfulnessoefeningen en praktijkopdrachten.


Bij spanningsklachten, burn-out, somberheid of angst, kan dat een kans zijn voor persoonlijke groei en noodzakelijke verandering. Hierbij is therapie een goede steun. Het uitgangspunt van therapie is om te ondersteunen in het vinden van een effectieve en eigen manier om problemen op te lossen en persoonlijke groei te bereiken, gebaseerd op de huidige werk- en levenssituatie en uw unieke persoonlijkheid en behoeftes. Hierbij maken de psychologen gebruik van diverse benaderingen in hun werkwijze, gefundeerd op de grondvesten van analytische psychologie (C.G. Jung).Mindfulnesstraining is er op gericht om de spiraal van (automatische) patronen zoals verzet tegen

veranderingen, negatieve gedachten  piekeren of gevoelens van onrust en spanning te doorbreken.

De medewerker leert om meer aanwezig te zijn bij wat hij doet in het werk. Hierdoor kan

hij vanuit vrijheid bewust keuzes maken en gerichte acties ondernemen. De persoonlijke

effectiviteit en veerkracht worden hiermee vergroot. Door Mindfulness leert iemand de

automatische piloot om te zetten in nieuwsgierigheid, aandacht en focus.


De gesprekken kunnen plaatsvinden op uw kantoorlocatie (landelijk) of op de kantoorlocaties van Suzanne van Oosten in Zwolle en Hoogeveen - zie voor de adresgegevens Contact