Organisatie ontwikkeling
Team ontwikkeling
Leiderschap
Persoonlijkeontwikkeling
© 2012 Suzanne van Oosten  -  webdesign Ester Poeder

OrganisatieontwikkelingOrganisatieontwikkeling is een breed begrip. Concreet ondersteun ik u bij vraagstukken op het gebied van:


Ontwikkelbenadering

Samen met ons diept u het vraagstuk uit en brengt u de spelers in kaart. Aan de hand van deze analyse stellen we een ontwikkeltraject op. Wij werken volgens een ontwikkelbenadering. Stap voor stap, samen vormgeven, afgestemd op de praktijk en op wat nodig is voor het beoogde resultaat. Wij ondersteunen leidinggevenden, trekkers en experts in hun ontwikkeling, zodat ze hun positie kunnen vervullen en zich al doende verder bekwamen.


Interventies

Een ontwikkelingstraject kenmerkt zich door dialoog, gezamenlijke betekenisgeving, concrete actieplannen en experimenten. Concreet zetten we de volgende Interventies in:


Op het gebied van organisatieontwikkeling heb ik de volgende specialisaties:


Integraal verzuimmanagement

Een medewerker is de architect in de keuzes die hij maakt. Dus ook de keuze om te verzuimen, veilig te bewegen en zich gezond te gedragen. De leidinggevende is de regisseur van de medewerkers op het gebied van het werk. Lees verder >


Duurzame inzetbaarheid

Prioriteit geven aan het verhogen van de productiviteit in combinatie met duurzaam inzetbaar personeel. Lees verder>


Veiligheid en gedrag

Veiligheidsgedrag is afhankelijk van individuele afwegingen maar kan beïnvloed worden door de organisatie. Lees verder>