Organisatie ontwikkeling
Team ontwikkeling
Leiderschap
Persoonlijkeontwikkeling
© 2012 Suzanne van Oosten  -  webdesign Ester Poeder

Integraal VerzuimmanagementEen medewerker is de architect in de keuzes die hij maakt. Dus ook de keuze om te verzuimen, veilig te bewegen en zich gezond te gedragen. De leidinggevende is de regisseur van de medewerkers op het gebied van het werk.


Onze visie op verzuimmanagement is samen te vatten in ‘ziekte overkomt je, maar verzuim is een keuze. De keuze die men uiteindelijk maakt om wel of niet te verzuimen, blijkt niet alleen te worden beïnvloed door de persoon zelf en zijn of haar sociale omgeving, maar ook door de balans tussen werk en persoon. Een medewerker die het niet naar zijn zin heeft op het werk (om welke reden dan ook), zal naar verwachting een andere keuze maken dan een medewerker die iedere dag met veel plezier naar het werk gaat.

Vaak gaat het om de arbeidswaardering van mensen, wat vervolgens een effect heeft op de aanwezigheidsmotivatie en op de keuze om zich al dan niet ziek te melden bij het ontstaan van een (medische) klacht. De hoogte van het ziekteverzuim wordt daarmee een afspiegeling van de manier waarop het werk binnen de organisatie is geregeld en in balans is met de kwaliteiten en verwachtingen van de mensen die er werken. Een groot deel van het verzuim is daardoor te beïnvloeden door te sturen op gedrag.


Uitgangspunten

Wij ondersteunen organisaties in een structurele aanpak via verzuimmanagement naar duurzame reductie van verzuimkosten. Onze trajecten zijn erop gericht om bij de spelers binnen een organisatie (management, P&O en OR) kennis en vaardigheden te ontwikkelen om niet de ziekte, maar het (keuze)gedrag van medewerkers te beïnvloeden. De manier waarop medewerkers zich binnen een organisatie gedragen, heeft immers invloed op de inzetbaarheid en productiviteit van het totaal. Dit geldt ook voor het verzuimgedrag binnen uw organisatie.


Interventies:

Afhankelijk van uw vraagstuk en uw behoeften richten wij samen met u een ontwikkeltraject in. Wij bieden verschillende , bijvoorbeeld:


<< Terug naar Organisatieontwikkeling