Organisatie ontwikkeling
Team ontwikkeling
Leiderschap
Persoonlijkeontwikkeling
© 2012 Suzanne van Oosten  -  webdesign Ester Poeder

Duurzame InzetbaarheidPrioriteit geven aan het verhogen van de productiviteit in combinatie met duurzaam inzetbaar personeel.


Veel organisaties zijn in deze tijd gedwongen om op kosten te besparen en te werken aan vernieuwing. Er moet meer gedaan worden in minder tijd. Organisaties verkeren daarnaast in een constant veranderingsproces wat van medewerkers een groot aanpassingsvermogen vraagt.  Als werkgever is het belangrijk hierop te anticiperen. Dat kan als u weet wat werknemers drijft en energie geeft. Door uit te gaan van de unieke kenmerken van uw mensen bereikt u sneller uw doel. Maar ook door aandacht te besteden aan hun fysieke en mentale inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Daarbij neemt de gemiddelde leeftijd toe door de vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd. Deze ontwikkelingen vragen om gerichte investeringen in de duurzame inzetbaarheid van uw personeel.


Onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan dat medewerkers gedurende hun hele loopbaan gemotiveerd zijn en het vermogen hebben om de gewenste werkprestatie te leveren. Naast voldoende fysiek en mentale belastbaarheid is belangrijk dat de werknemer niet alleen het vermogen maar ook de wil heeft en daarbij de verantwoordelijk neemt om zijn kennis en vaardigheden op peil te houden en af te stemmen op een voortdurend veranderende werkcontext.

 

Interventies


<< Terug naar Organisatieontwikkeling